Izolace

Nabízíme izolaci tepelnou, akustickou a foukanou. Zateplujeme od podlah až po střechu.

Izolace podlahy a stropu

Promyšlená izolace podlahy a izolace stropu tvoří nedílnou součást našeho domu. Pokud toto zanedbáme již v projektu, velice těžko chybu napravíme. Oprava izolací těchto prostor není tak jednoduchá, jako oprava izolace stěny. U podlahy jsme limitovaní její hladinou a navazujícími dveřmi. Proto je velmi důležité provést izolaci podlahy a stropu hned napoprvé a na jedničku.

Zateplení stopu minerální vatou

Lze provést položením tepelné izolace na vlastní konstrukci stropu či jejím umístěním do podhledu pod tímto stropem a nebo nalepením na dostatečně rovinný a únosný podklad. Výběr z těchto možností závisí na budoucích požadavcích na užívání prostoru nad či pod řešenou konstrukcí. Nejastější řešení je však položit izolaci volně na stávající strop. Minimální tloušťky tepelné izolace se v těchto případech pohybuji okolo 200 mm.

Zateplení stropu nad nevytápěným prostorem

Zateplení stropu nad nevytápěným prostorem (obývací pokoj nad sklepem, ložnice nad nevytápěnou garáží, nebo kuchyň nad průjezdem do bytového domu). V těchto případech je nutné strop tepelně izolovat. Minimální tloušťky izolace se pohybují kolem 140 mm. Pokud nemáme izolaci zabudovanou přímo ve stropu, můžeme provést dodatečné zateplení nalepením izolace pod betonový stop, případně vložením do odolného vnějšího podhledu.

Akustické izolace podlah

Akustické izolace podlah minerální vatou jsou nejúčinnější obranou proti šíření hluku podlahou do obytného prostředí je provedení skutečné plovoucí podlahy. Aby podlaha opravdu účinně izolovala hluk, je nutné použít akustické podložky minimálně 10 mm tlusté. Doporučené tloušťky se však pohybují od 25 do 40 mm.

Zateplení podlahy na terénu ve vlhkém prostředí

Teplota zeminy se pod podlahou na terénu reálně pohybuje mezi 4 a 8°C, v závislosti na hloubce a druhu zeminy. Abychom se vyhnuli tepelným ztrátám, musíme tyto konstrukce plošně izolovat. Nesmíme také zapomínat na místa, kde se napojuje svislá stěna na základovou konstrukci, protože toto bývá častou slabinou a místem tepelných mostů, kde se následně tvoří rohové plísně.

Akustické izolace podlah polystyrenem

Pro kročejový útlum podlah byl speciálně vyvinut tzv. elastifikovaný polystyren. Elastifikovaný polystyren Isover EPS Rigifloor 4000 je určen pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitným zatížením max. 4 kN/m2 (400 kg/m2) – přednáškové sály, školní třídy, knihovny, obchodní domy, kanceláře, byty apod. Isover EPS RigiFloor 5000 je určen pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitným zatížením max. 5 kN/m2 (500 kg/m2) – tribuny vč. chodeb k nim, archivy, jeviště divadel apod.

Zateplení podlahy pěnovám polystyrenem

Zateplení podlahy pěnovám polystyrenem na terénu (nebo nad sklepem) je další typickou aplikací pro EPS s vysokou pevností v tlaku. Dle třídy energetické náročnosti budovy se používají tloušťky izolace od 120mm (pro standardní domy) až po 250mm (pro nízkoenergetické a pasivní domy). Dle požadovaného zatížení, tloušťky a deformace se používají materiály Isover EPS 100S, 150S a 200S, popř. grafitové materiály se zvýšeným izolačním účinkem EPS Grey 100 a EPS Grey 150. Tyto grafitové materiály se také úspěšně využívají při rekonstrukcích staveb, kdy do stávajícího prostoru je třeba prakticky vždy umístit vyšší izolační účinek.

Zateplení suterénu

Chladné prostory suterénu oceníme hlavně během horkých letních měsíců. Pokud se však rozhodneme využívat sklepní prostory celoročně v podobě obytných prostor, musíme samozřejmě zvážit zateplení suterénu. Prostory tak ochráníme proti zbytečným ztrátám tepla. Nároky na izolaci pro zateplení suterénu jsou odlišné od izolací nadzemních prostor, důležitá je především nenasákavost a zvýšená mechanická odolnost.

Zateplení soklu

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí) je nutné tuto část stěny opatřit izolací, abychom se vyhnuli promrzání základů, nebo dokonce tvorbě koutových plísní. Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu.

Zateplení suterénní stěny a základové desky

Suterénní stěna pod úrovní nezámrzné hloubky (cca 80 cm) se opatřuje izolací, která tloušťkou odpovídá přibližně polovině tloušťky izolace běžné stěny nadzemní, pokud se rozhodneme využívat sklepní prostory k celoročnímu užití. Nutností je nenasákavost izolace a dále potom zvýšená mechanická odolnost, která bude odolávat tlaku zeminy. Čím větší hloubka podzemní stěny, tím pevnější izolace je potřeba.

Izolace příček a podhledů

Izolace příček a podhledů využíváme především pro zlepšení akustiky těchto konstrukcí. Pro zlepšení akustiky konstrukcí příček a podhledů se nejčastěji používají minerální izolace Isover v tloušťkách 80 a 100 mm. Použití vyšší či nižší tloušťky minerální izolace Isover vždy záleží na akustických a požárních parametrech konstrukce, kterých chcete dosáhnout.

Izolace příček

Minerální izolace Isover se nejčastěji používá do lehkých konstrukcí sádrokartonových příček Rigips, kde zlepšuje akustické i protipožární parametry a to až o desítky procent. Nicméně minerální izolace se dá využít i jako výplň mezibytových stěn dvojdomků či na konstrukci předstěn z důvodů zlepšení akustických parametrů původní konstrukce.

Izolace podhledů

Izolace podhledů souvisí velmi často s nároky na zlepšení akustiky či požární odolnosti konstrukce stropu. Použitím minerálních izolací Isover v kombinaci se sádrokartonovými konstrukcemi Rigips lze získat vysoce kvalitní konstrukce které vyhoví i těm nejpřísnějším požadavkům.

Informace o produktu

  • Dokážeme zateplit téměř cokoli
  • Používá izolaci firmy Isover

Volejte pro nabídku:

596 131 015

Reference izolace

Nezávazná poptávka

HAWLIK & sons, s.r.o.

K Černavám 701, Ostrava - Petřkovice, 725 29

+420 596 131 015

hawlik@hawlik.cz

IČO: 27784649, DIČ: CZ27784649